จุดเด่นของโครงการ

ถาม - ตอบ

เพิ่งทำงานและอยู่ระหว่างทดลองงาน 3 เดือน จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่
เพิ่มเติ่ม>>
มีรายได้ มีเงินฝาก โดยไม่ได้ทำงาน กู้ซื้อบ้านได้หรือไม่
เพิ่มเติ่ม>>
เลือกซื้อบ้าน ให้เหมาะกับตัวเอง และมีความสุขกับบ้านของเรา
เพิ่มเติ่ม>>
จำนวนเงินกู้
บาท
ระยะเวลาที่กู้
ปี
อัตราดอกเบี้ย
%
อัตราผ่อนต่อเดือน
บาท
รายได้ต่อเดือน
บาท
ระยะเวลาที่กู้
ปี
อัตราดอกเบี้ย
%
การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินกู้ได้สูงสุด 35% ของรายได้สุทธิ*
อัตราการผ่อน
บาท
Loan
บาท